„Szkoła Dialogu" to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.

W 2008 roku odbyła się pierwsza edycja programu, która była realizowana w placówkach warszawskich. Od roku 2009 SZKOŁA DIALOGU - WARSZAWA prowadzona jest wspólnie z siostrzanym projektem SZKOŁA DIALOGU - POLSKA, który angażuje młodzież z małych miejscowości o bogatej historii żydowskiej. Do udziału w programie zapraszamy uczniów szkół ponagimnazjalnych oraz  III klas gimnazjum.

Przed II wojną światową Żydzi stanowili ponad 10% populacji Polski. Społeczność ta była bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem stopnia zasymilowania, wykształcenia jak i religijności. Jest niezwykle ważne, aby młodzież znała historię narodu żydowskiego, która jest nieodłączną częścią kultury i historii Polski. Jest to szczególnie istotne w społeczeństwie otwartym, coraz bardziej wielokulturowym, w którym ciągle jednak zdarzają się uprzedzenia i fałszywe stereotypy.

Program „Szkoła Dialogu" oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. W czasie naszych zajęć stwarzamy przestrzeń do otwartej dyskusji na tematy, z którymi często trudno nam się zmierzyć.  Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają historię własnej miejscowości, często odkrywając białe plamy na mapie wiedzy o nieobecnej już społeczności żydowskiej. Dzięki własnej pracy prowadzonej przy wsparciu trenerów Forum Dialogu samodzielnie eksplorują historię, łącząc swoje odkrycia z materialnymi śladami w przestrzeni.

Uczestniczące w programie szkoły otrzymują tytuł „SZKOŁY DIALOGU". Jest on przyznawany na rok, a kryterium jego otrzymania jest udział uczniów w czterech warsztatach edukacyjnych składających się na program „Szkoła Dialogu" i prowadzonych przez doświadczonych trenerów Forum oraz zrealizowanie projektu upamiętniającego społeczność żydowską w swojej miejscowości i przesłanie sprawozdania.

W ramach zajęć młodzież ma za zadanie wspólnie przygotować własny projekt upamiętniający lokalną przedwojenną społeczność żydowską. Przygotowane przez uczniów prace biorą udział w konkursie, którego rozstrzygnięcie ma miejsce podczas uroczystej GALI SZKOŁY DIALOGU. W czasie Gali wszystkie uczestniczące w danej edycji programu szkoły otrzymuja dyplom „Szkoły Dialogu", a laureaci atrakcyjne nagrody.

 

PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 


Projekt Szkoła Dialogu w 2015 roku realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

  orazForum Dialogu Między Narodami © 2008. All rights reserved. design by Projekt i wykonanie ORTOGRAFIKA ortografika
 Sponsorzy: