Fundacja Forum Dialogu jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele poprzez seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany, skierowane do młodzieży i środowisk opiniotwórczych.

 

"Forum Dialogu od lat umożliwia Polakom i Żydom wzajemne poznanie się i zrozumienie ponad historycznymi podziałami. Tylko dzięki takim działaniom możemy otworzyć nowy rozdział we wzajemnych relacjach obu narodów."

 Władysław Bartoszewski, były Minister Spraw Zagranicznych RP,
Sprawiedliwy Między Narodami, Honorowy Obywatel Państwa Izrael

 

"Forum Dialogu jest głównym partnerem American Jewish Committee w działaniach na rzecz porozumienia i współpracy między Żydami na całym świecie a Polakami. Podziwiam to, co Forum robi zarówno w Polsce jak i za granicą.

David A. Harris, Dyrektor Wykonawczy, American Jewish Committee

 

 Forum Dialogu Między Narodami © 2008. All rights reserved. design by Projekt i wykonanie ORTOGRAFIKA ortografika
 Sponsorzy: